Category: Water

Pied avocet – kluut

The pied avocet is one of my favorite birds, in stylish black and white and with this cheerful upturned beak.

Een van mijn favoriete vogels is de kluut. In deftig zwart en wit en met een vrolijke omhooggebogen snavel (wipsnavel ?)

DSC_3218 . DSC_3214
.
DSC_3224

Advertisements

Bar-tailed godwit – Rosse Grutto

Bartailed godwit in winter feathers, probing the mud of The Waddensea for something to eat. This picture was taken in the Netherlands but many of these birds fly non-stop from their breeding place on the Arctic coast to New Zealand for the winter. That is more than 10.000 km and that takes them about a week!

Rosse grutto in winterkleed zoekend naar voedsel in een drooggevallen stukje waddenzee. Dit exemplaar is gefotografeerd bij Terschelling, maar de meeste van deze vogels vliegen in één keer door van hun broedplaats in Alaska naar hun overwinterplek in Nieuw Zeeland. Dat is ruin 10.000 km en dat doen ze in ongeveer een week!

.

DSC_0496 . DSC_0497
.
DSC_0554

Sanderlings – Drieteenstrandlopers

I posted about these birds before. I have to capture them whenever I see them. They are so cute and funny the way they behave. There were hundreds of them at the beach of Terschelling this year running along the waterline looking for shellfish and little crabs to eat.

Ik heb al eerder foto’s geplaatst van deze vogeltjes. Ik kan het niet laten ze te fotograferen als ik ze zie en er waren er honderden op het strand van Terschelling dit jaar. Ze renden langs de golven op zoek naar aangespoelde schelpdieren en kleine krabbetjes.

.
DSC_0314
.

DSC_0287
They was mainly shellfish and little crabs on the menu.
Er stonden voornamelijk schelpdieren en kleine krabbetjes op het menu.

.
DSC_0368

Birdwatch

Saterday  October 1st, while I happened to be on holliday on the isle of Terschelling, it was Eurobirdwatch day, BirdLife’s annual birdwatching event in Europe. Well, on the beaches of Terschelling there were plenty of birds to watch:

Zaterdag 1 oktober, terwijl ik toevallig op Terschelling met vakantie was, was het Eurobirdwatch dag, het jaarlijkse vogeltel evenement waar tienduizenden vogelliefhebbers in heel europa (trek)vogels gaan tellen. Nou op het strand van Terschelling waren genoeg vogels te zien.

.
DSC_0338 . DSC_0351
.
DSC_0353

Jellyfish – kwallen

At the moment I don’t really have time for photography or blogging, but just to show I am still alive, a quick blogpost with some jellyfish pictures I took earlier in the year.

Eigenlijk heb ik op het moment helemaal geen tijd voor fotograferen of bloggen, maar als teken van leven toch even een snel bericht met een aantal foto’s van aangespoelde kwallen die ik eerder dit jaar maakte op Terschelling

.
DSC01239 . DSC01262
.
DSC01276