Jellyfish – kwallen

At the moment I don’t really have time for photography or blogging, but just to show I am still alive, a quick blogpost with some jellyfish pictures I took earlier in the year.

 

Eigenlijk heb ik op het moment helemaal geen tijd voor fotograferen of bloggen, maar als teken van leven toch even een snel bericht met een aantal foto’s van aangespoelde kwallen die ik eerder dit jaar maakte op Terschelling

 .
 photo DSC01239_zps7qzngenm.jpg
.
 photo DSC_01247_zpspectr0ib.jpg
.
 photo DSC01276_zpspu7ipkis.jpg

Ivy – klimop

Ivy is by far the most gratifying plant in our garden. It flowers from the end of august till far in october, when it is about the only plant left where  insects can still find  nectar and pollen. Every day it is swarmed with flies, hoverflies, all  kind of bees, wasps, butterflies etc. etc.

 

De klimop is verreweg de meest dankbare plant in onze tuin. Hij bloeit vanaf eind augustus tot ver in october en is dan de enige plant waar nog nectar en stuifmeel te vinden is voor de insecten. Hij is elke dat vergeven van de vliegen, zweefvliegen, allerlei soorten bijen, wespen, vlinders etc. etc.

.

 

  photo DSC_8333_zpsg3jtyyfy.jpg
.
 photo DSC_8343_zpsuohz1uzd.jpg
.
 photo DSC_5799_zpszrbxvhov.jpg

Mushrooms – Paddestoelen

It is september so time for mushroom pictures. I take loads of pictures of fungi every year. They are posing so patiently compared to birds or insects. I use my Sony Nex camera with tilting screen so I don’t have to lie on my belly in the mud😉

Het is september dus tijd voor paddestoelen foto’s. Elk jaar weer  neem ik massa’s foto’s van paddestoelen. Ik gebruik daarvoor mijn Sony Nex camera met opklapbaar scherm, zodat ik niet op mijn buik in de modder hoef te liggen😉

.

 photo DSC02271_zpsu4uwpxpy.jpg
.
 photo DSC02262_zpsmvunnv3s.jpg.
 photo DSC02254_zps1g163pge.jpg

Violet copper – Blauwe vuurvlinder

I think they are  quite pretty, these  violet coppers (Lycaena helle). These little butterflies have the conservation status ‘near threatened’,but I saw them in abundance in the Belgium Ardennes this spring.

Ik vind het zelf een mooi vlindertje, deze Blauwe Vuurvlinder (Lycaena helle). Ze staan op de rode lijst als ‘kwetsbaar’, maar in de Ardennen zag ik er dit voorjaar nog massa’s vliegen.
.
 photo DSC_5528_zps5vp0xcsc.jpg
.
 photo DSC_5529_zps6g82upje.jpg

Among the grasses – tussen het gras

Sometimes, when I am on the hunt for insects to photograph, I just cower in the field and stare hard at the vegetarion and soon enough i see all kinds of strange creatures crawling up en down the stems. There is a whole miniature world out there among the grasses

Soms als ik op zoek ben naar insecten om te fotograferen hurk ik gewoon tussen het hoge gras kijk goed naar alle stengels en al gauw zie ik dan van alles langs de sprietjes kruipen. Er is daar een hele miniatuur wereld tussen het gras.

 
 photo DSC_0805_zpszvovuzr1.jpg
.
 photo DSC_1061_zpsov81k3of.jpg

Stormy weather -Stormachtig weer

On the dutch Wadden islands the wind always blows harder than anywhere else in The Netherlands. Here are some pictures of a sunny but stormy day on Terschelling.

Op de Waddeneilanden waait het altijd harder dan in de rest van Nederland. Hier foto’s van een zonnige maar waaierige dag op Terschelling.
 photo DSC_7674_zpskubnncr2.jpg
.
 photo DSC_7730_zpsroktsxbc.jpg
.
 photo DSC_7685_zpsjf8lu2jn.jpg
.