The Beach – Het Strand

Because of the warm weather I thought some beach pictures were in order. These pictures are taken at Terschelling, one of the Dutch Waddensea islands and one of my favourite retreats whenever I feel I need to get away for a bit.

Vanwege het mooie weer vond ik het tijd worden voor wat strand foto’s. Deze foto’s zijn genomen op Terschelling, één van mijn favoriete plekjes als ik behoefte heb er even tussenuit te gaan.
 photo DSC02336_zpsd7rbzxat.jpg

There is some great fishing if you like that sort of thing.
 photo DSC_3603_zpsecgurxjf.jpg

Sometimes unexpected things happen. Here it looks like my dog is being attacked by a lion!
 photo DSC_3595b_zpszu5pgp4m.jpg

But no, it is only a friendly golden retriever😉
 photo DSC_3597_zpskrfcieeb.jpg

Tiny bee

Finally we have some nice hot weather and I can just walk into the garden with my macro lens attached to my camera and shoot away. Here is a tiny little bee visiting some sedum flowers.

Eindelijk hebben we lekker warm zomerweer en kan ik gewoon de tuin in lopen met mijn macrolens op mijn camera en valt er van alles te fotograferen. Hier is een super klein bijtje op de sedumbloemen.
 photo DSC_4846_zpstlfluzkv.jpg

To give you a sense of proportion, here are the same flowers with a honeybee.
Voor de juiste verhouding, hier een foto van dezelfde bloemen met een honingbij.
 photo DSC_4849_zpso3nxllzl.jpg

Another picture of the little one on the sempervivums.
Foto van het kleine bijtje op de sempervivum.
 photo DSC_4856_zpspmazemvu.jpg

And a bit more zoomed in:
 photo DSC_4856z_zpssasgfhrb.jpg

solitary bee

I love these blue/purple geraniums and so does this solitary bee apparently. I don’t know what kind of bee it is exactly. I read somewhere that there are over 20.000 species in the world, many of which look very much alike. So I will leave the  identification to the experts.

 

Ik vind deze blauw/paarse geramiums prachtig en blijkbaar vindt deze solitaire bij ze ook leuk, of in ieder geval lekker. Ik heb geen idee wat voor één het precies is. Ik heb ergens gelezen dat er meer dan 20.000 soorten zijn waarvan er veel erg op elkaar lijken. Dus ik laat het determineren maar over aan de experts.

 

  photo 42b7c35d-a40e-48ec-8a44-348b118dc9f2_zpsk3fdvoqg.jpg

Thinking

I have been posting a lot of pictures of the birds and the bees lately, it is that time of year, so today for a change some pictures of a two year old girl who takes life very seriously.

Ik heb de laatste tijd veel blogjes gemaakt over de bloemetjes en de bijtjes, dus voor de verandering vandaag een paar foto’s van een twee jarig meisje dat het leven heel serieus neemt.

 
 photo DSC_02168zw_zpsquodbgud.jpg

 photo DSC02170zw_zpscrfir0gq.jpg

 photo DSC02171zw_zpsrth1eene.jpg

Bee Beetle – Penseelkever

It is almost a ritual: the annual visit of the bee beetle when the blackberries are in bloom. This year I thought I had missed him until last weekend on one of the last blossoms there he was!

Het is bijna een ritueel, eens per jaar als de bramen bloeien krijgen we bezoek van de penseelkever. Dit jaar had ik ze nog niet gezien tot afgelopen weekend er op één van de allerlaatste bloemetjes opeens één verscheen.
 photo DSC_4987_zpsbvgb4fno.jpg

Taking pictures was quite a  challenge because of the strong winds. The bee beetle was a clever little guy and anchored himself by hooking is hind legs around a flower petal
Fotograferen was lastig door de sterke wind. De penseelkever was zo slim zich te verankeren door zijn achterpoten om een bloemblad te slaan.

 photo DSC_5003_zpsstfruimn.jpg

All of a sudden, while I was taking these pictures,  a second bee beetle landed on the same flower.
Plotseling, terwijl ik aan het fotograferen was,  landde er een tweede penseelkever op hetzelfde bloemetje

 photo DSC_5018_zpslaijflwl.jpg

That resulted in a fight of course and after a lot of wing flapping, the intruder took off.
Dat gaf natuurlijk ruzie en na een boel vleugelgewapper ging de indringer er weer vandoor.
 photo DSC_5022_zpscdxe5rso.jpg

Fly

Actually this post should have been called ‘Yellow dung fly on nettle’, but somehow I did not think that sounded very actractive, so I decided to keep it simple.

Eigenlijk zou deze post ‘strontvlieg op brandnetel’ moeten heten, maar dat vond ik toch niet zo wervend klinken, dus heb ik het maar simpel gehouden.

 
 photo DSC_4535_zpsnsgxwssy.jpg

Young life – jong leven

Lots of young birds in the garden a this time of the year:
Massa’s jonge vogels in de tuin om deze tijd van het jaar:

Like this dunnock – zoals dit heggenmusje.
 photo DSC_4828_zpsznp0ou4o.jpg

 

long-tailed tit – staartmeesje
 photo DSC_4782_zps8o1daeth.jpg

house sparrow – huismus
 photo DSC_4772_zpsn8g1xkle.jpg

and of course the little ducklings in the ditch at the back of our garden.
En natuurlijk de pulletjes in de sloot achter  onze tuin.
 photo DSC_3853_zpswy5ofaa0.jpg