Stormy weather -Stormachtig weer

On the dutch Wadden islands the wind always blows harder than anywhere else in The Netherlands. Here are some pictures of a sunny but stormy day on Terschelling.

Op de Waddeneilanden waait het altijd harder dan in de rest van Nederland. Hier foto’s van een zonnige maar waaierige dag op Terschelling.
 photo DSC_7674_zpskubnncr2.jpg
.
 photo DSC_7730_zpsroktsxbc.jpg
.
 photo DSC_7685_zpsjf8lu2jn.jpg
.

Stripe-faced dronefly – Puntbijvlieg

This time I am rather certain I have got it right: This is the stripe-faced dronefly or Eristalis nemorum. I know because of  its characteristic behaviour of hovering over a female that is feeding on a flowerhead.

Dit keer weet ik het vrijwel zeker: dit is een puntbijvlieg ofwel een Eristalis nemorum. Dat kun je zien aan het karakteristieke gedrag van het mannetje dat boven een vrouwtje zweeft terwijl zij een bloem bezoekt. Een soort baltsgedrag.
 photo DSC_5651_zpsgz5y1vjv.jpg

Sometimes there is some confusion when a bumblebee maneuvers inbetween the two flies.
Soms is er enige verwarring wanneer een hommel zich tussen de twee zweefvliegen manoevreert.
 photo DSC_5660_zpsq6e05yyd.jpg
The bumblebee though is not impressed and goes on collecting nectar undisturbed.

De hommel is niet onder de indruk en gaat onverstoorbaar verder nectar te verzamelen.
 photo DSC_5671_zpsvcgaq3bm.jpg

Weekly Photo Challenge – Rare

This is my entry in the Daily Post weekly photo challenge of this week.

 

Usually when I post a picture of a flower with an insect, the insect is the main subject. But this time it is all about the plant. This is a Whorled Solomon’s Seal (Polygonatum verticillatum) and very rare, at least here in the Netherlands.
The flowers grow in clusters around the upgoing stem, while the flowers of the much more common Solomon’s Seal (Polygonatum multiflorum) in the second picture hang in rows from the underside of the horizontal stems.
 photo DSC_4330_zpsb0ggblfo.jpg
.
 photo DSC_4278_zpsasvdiqmi.jpg

Eurasian coots update – Meerkoeten update

De coots family of my post of july 29th is still going strong. There are three chicks left and they are growing fast. They can find their own food now, though they are also still being fed. Their metamorphosis is about halfway. Almosts all the red has dissappeared. Soon they will be quite pretty. Soon, but not yet…

De meerkoetenfamilie uit mijn blogje van 29 juni zit nog steeds in de sloot achter ons huis. Er zijn nu nog drie jongen en die groeien voorspoedig. Ze kunnen al aardig zelf voedsel zoeken, hoewel ze ook nog gevoerd worden. Ze zijn al halverwege hun metamorphose. Bijna al het rood is van hun kop verdwenen. Nog even en ze zijn echt mooi. Nog even…

 
 photo DSC_5575_zpspelhvh1i.jpg.
 photo DSC_5558_zpsdgfym2ko.jpg.
 photo DSC_5562_zpsuxfpmozg.jpg

Grasshoppers – Sprinkhanen

At least I think those are grasshoppers rather than crickets. I learned that the ones with short antennae are the grasshoppers and the ones with long antennae are crickets, except when they are green. The green ones are always grasshoppers. Crickets are never green.
All pictures shot in may in Northern France.

Edit: According to the very knowledgable Pete Hillman the one in the last picture is a cricket after all. It is  called long-winged conehead (conocephalus discolor) and you can read all about it in Pete’s blog Pete Hillman’s Nature Photography.

Tenminste, ik denkt dat dit sprinkhanen zijn en geen krekels. Ik heb ergens gelezen dat sprinkhanen korte antennes hebben en krekels lange. Behalve wanneer het om een groen exemplaar gaat, dan is het altijd een sprinkhaan. Krekels zijn nooit groen.
Alle foto’s zijn in mei genomen in Noordfrankrijk.

Edit: Volgens deskundige Pete Hillman  is die in de laatste foto toch een krekel. Het een ‘gewoon spitskopje’ (conocephalus discolor). Je kunt er alles over lezen in Pete’s weblog Pete Hillman’s Nature Photography.
 photo DSC_6864_zpsexxvcise.jpg.
 photo DSC_6380_zpsu9bmcygb.jpg.
 photo DSC_5955_zps5eotpsjl.jpg

 photo DSC_6381_zpsisn2b0wh.jpg

Umbelliferae – schermbloemigen

When you are out with your macrolens and on the lookout for bugs you are always well served by the flowers of the members of the carrotfamily or Umbelliferae. They are always loaded with all kind of flies, bees, hoverflies and all sort of other insects like the sawfly in the first picture.

Als je op stap bent met je macro lens en op zoek bent naar insecten kun je bij schermbloemigen altijd terecht. Je vindt er massa’s vliegen, bijen, zweefvliegen of zoals hier zaagwespen.

 photo DSC_4499_zps6gpegbhe.jpg

 

I suspect this cranefly landed here by accident as they usually have little interest in flowers.

Ik vermoed dat deze langpootmug hier per ongeluk is beland, die hebben anders meestal weinig interesse in bloemen.
 photo DSC_4337_zpsgadaiznt.jpg

 

Looking from a distance these flowers just look a little dirty but when you come closer you find they are covered with little ants.

Van een afstandje zagen deze bloemen er een beetje viezig uit, maar als je dichterbij komt zie je dat ze vol zitten met kleine mieren.
 photo DSC_4364_zps5wfscnen.jpg

Meadow or tree pipit – gras- of boompieper

Meadow pipit, or tree pipit – I can never tell the difference – on the lookout. It soon  became clear why: a bit further down the road I spotted two juvenile pipits in the grass.

Gras- of boompieper – ik weet nooit het verschil – op de uitkijk. Al snel werd duidelijk waarom: een eindje verderop zag in twee jonge piepers in het gras.
 photo DSC_1463_zpslwvpigxy.jpg.
 photo DSC_1845_zps5apx4miz.jpg.
 photo DSC_1857_zpsgfslsrt7.jpg