Zebra spider

I love jumping spiders and this zebra spider is a very common one that can be spotted frequently in our house and garden. When you look closely at the first picture you can see he (or she) is munching on some small insect or other.
DSC_3794 . DSC_3810

Advertisements

unidentified creature

One of the many insects I have photographed this summer that I cannot identify. Still I think he is an interesting fellow.

 

 DSC_3313
.
DSC_3311

Pied avocet – kluut

The pied avocet is one of my favorite birds, in stylish black and white and with this cheerful upturned beak.

Een van mijn favoriete vogels is de kluut. In deftig zwart en wit en met een vrolijke omhooggebogen snavel (wipsnavel ?)

DSC_3218 . DSC_3214
.
DSC_3224

Leafcutterbees – behangersbijen

This summer various kinds of leafcutter bees invaded our greenhouse. They were building their  little nests in small holes they dug themselves under the cacti and other succulents, using little bits of leaf  from the rosebushes. It was great fun to see them struggle because the bits of leaf were often much bigger than the insect itself.

Deze zomer hadden veel bezoek van behangersbijen die in kas onder de cactussen en vetplanten kleine holletjes groeven en daarin met stukjes rozenblad hun nestjes bouwden. Het was een grappig gezicht ze te zien worstelen met die stukjes blad die vaak veel groter waren dan zijzelf.

DSC_3634 . DSC_3709

More oystercatchers -meer scholeksters

These adult oystercatchers were acting very funny. They made loud rhytmic noises while performing some sort of dance. I would have thought it was some kind of mating ritual, only there were three of them…..

Deze scholeksters gedroegen zich heel grappig. Ze maakten harde ritmische geluiden en leken een soort dansje uit te voeren. Je zou zeggen dat het een soort baltsgedrag was, alleen waren ze met z’n drieen…..

DSC_3148 . DSC_3150

Oystercatcher – scholekster

Now that the summer is nearing its end, it is high time to post the pictures I made this spring.  Here are some juvenile oystercatchers fending for themselves at the seaside.

Nu de zomer bijna voorbij is, wordt het de hoogste tijd dat ik de foto’s die ik dit voorjaar maakte eens post. Hier plaatjes van jonge scholeksters aan de waddenkant van Terschelling.

DSC_2913 . DSC_2917
.
DSC_2897