Best Wishes

A Merry Christmas to all my visitors and a very Happy and Prosperous New Year!

Al mijn bezoekers een prettig kerstfeest toegewenst en een gelukkig en vooral gezond nieuw jaar!

.

P1020866

Advertisements

Bar-tailed godwit – Rosse Grutto

Bartailed godwit in winter feathers, probing the mud of The Waddensea for something to eat. This picture was taken in the Netherlands but many of these birds fly non-stop from their breeding place on the Arctic coast to New Zealand for the winter. That is more than 10.000 km and that takes them about a week!

Rosse grutto in winterkleed zoekend naar voedsel in een drooggevallen stukje waddenzee. Dit exemplaar is gefotografeerd bij Terschelling, maar de meeste van deze vogels vliegen in één keer door van hun broedplaats in Alaska naar hun overwinterplek in Nieuw Zeeland. Dat is ruin 10.000 km en dat doen ze in ongeveer een week!

.

DSC_0496 . DSC_0497
.
DSC_0554

Great Spotted Woodpecker – Grote Bonte Specht

My most faithful followers may have noted that the frequency of my blogposts has gone down dramatically. That is because it is cold, dark and wet outside and I am not the kind of photographer who is prepared to suffer great hardships because of his, or in this case her, “art”. Most days I am down to watching the birds in my rear garden, like this great spotted woodpecker who was interested in one of our feeders.
So don’t expect too much of me these coming months. Hopefully I will be back in full force as soon as spring is here.

Mijn trouwste bezoekers hebben misschien gemerkt dat de frequentie van mijn blogposts recentelijk dramatisch gedaald is. Dat komt doordat het koud, donker en nat is buiten en ik eigenlijk gewoon een mooi-weer-fotografe ben. Dus de meeste dagen kom ik niet veel verder dan het spotten van de vogels in onze achtertuin zoals deze grote bonte specht die interesse had in onze pinda’s.
Verwacht dus niet te veel van mij de komende maanden. Hopelijk ben ik weer helemaal terug zodra het lente is.

.
DSC_8414b
.
DSC_8399

Sparrowhawk – sperwer

Some days you just get lucky. Today a sparrowhawk  chose our rear garden for his picknick – a starling he just catched. It was a rather unpleasant sight at first, when his prey was still alive, but of course I could not get a photo opportunity like this go to waste. Photo’s taken from behind the window.

Vandaag landde een sperwer in one achtertuin om zijn prooi – een spreeuw – op te peuzelen. Eerlijk gezegd was het een akelig gezicht. Vooral toen zijn prooi nog leefde, maar aan de andere kant kon ik zo’n fotomoment natuurlijk niet voorbij laten gaan. Foto’s uiteraard van achter het raam genomen.

.

DSC_0892 . DSC_0898

.
DSC_0925

Winter Dunlin – Bonte Strandloper

When I took these shots an expert told me that they are winter dunlins. I believe him. All those little waders look very much alike to me, especially when they are in winter feathers. Moreover there are at least 10 subspecies of these dunlins, each of which is just a little bit different.

Ik heb me laten vertellen dat dit een bonte strandlopers zijn, maar al die strandlopertjes en pleviertjes lijken verschrikkelijk op elkaar. Zeker als ze in winterkleed zijn. En dan heeft deze soort ook nog 10 ondersoorten, die allemaal nét even iets anders zijn. Dus als iemand denkt het beter te weten, hoor ik het graag.
.

DSC_0183 . DSC_0176

Fences

Wooden fences around building sites are usually covered with advertising and graffiti, but sometimes an effort is made to make them look pretty. The first two pictures I took some years ago in Utrecht centre where the architects visions of what was going to arise were painted on the fences.
.
P1020131 . P1020132
.
The next picture was taken in Utrecht too a few years later. It is a wall surrounding a big shopping centre that was – and still is – being renovated. In my view a clear example of transmogrifity.
.
DSC03776b
.
Finally a shot I took in France where someone had brightened up his garagewall. Not as  sophisticated as the examples above bit still a very nice effort I think.
.
DSC01166