Tag: Terschelling

Bar-tailed godwit – Rosse Grutto

Bartailed godwit in winter feathers, probing the mud of The Waddensea for something to eat. This picture was taken in the Netherlands but many of these birds fly non-stop from their breeding place on the Arctic coast to New Zealand for the winter. That is more than 10.000 km and that takes them about a week!

Rosse grutto in winterkleed zoekend naar voedsel in een drooggevallen stukje waddenzee. Dit exemplaar is gefotografeerd bij Terschelling, maar de meeste van deze vogels vliegen in één keer door van hun broedplaats in Alaska naar hun overwinterplek in Nieuw Zeeland. Dat is ruin 10.000 km en dat doen ze in ongeveer een week!

.

DSC_0496 . DSC_0497
.
DSC_0554

Advertisements

Winter Dunlin – Bonte Strandloper

When I took these shots an expert told me that they are winter dunlins. I believe him. All those little waders look very much alike to me, especially when they are in winter feathers. Moreover there are at least 10 subspecies of these dunlins, each of which is just a little bit different.

Ik heb me laten vertellen dat dit een bonte strandlopers zijn, maar al die strandlopertjes en pleviertjes lijken verschrikkelijk op elkaar. Zeker als ze in winterkleed zijn. En dan heeft deze soort ook nog 10 ondersoorten, die allemaal nét even iets anders zijn. Dus als iemand denkt het beter te weten, hoor ik het graag.
.

DSC_0183 . DSC_0176

Long legs – lange benen

The common redshank has wonderful long bright orange legs. While I can understand that it is a good thing for waders to have long legs, I don’t quite understand the bright orange bit. Surely there is a good reason apart from it being pretty?

De tureluur heeft mooie lange, fel oranje poten. Nu kan ik goed begrijpen dat lange poten handig zijn voor een waadvogel maar dat felle oranje snap ik niet zo goed. Toch zal daar  best wel een goed reden voor zijn, behalve dan dat het er leuk uitziet.

.

DSC_0231

Sanderlings – Drieteenstrandlopers

I posted about these birds before. I have to capture them whenever I see them. They are so cute and funny the way they behave. There were hundreds of them at the beach of Terschelling this year running along the waterline looking for shellfish and little crabs to eat.

Ik heb al eerder foto’s geplaatst van deze vogeltjes. Ik kan het niet laten ze te fotograferen als ik ze zie en er waren er honderden op het strand van Terschelling dit jaar. Ze renden langs de golven op zoek naar aangespoelde schelpdieren en kleine krabbetjes.

.
DSC_0314
.

DSC_0287
They was mainly shellfish and little crabs on the menu.
Er stonden voornamelijk schelpdieren en kleine krabbetjes op het menu.

.
DSC_0368

Birdwatch

Saterday  October 1st, while I happened to be on holliday on the isle of Terschelling, it was Eurobirdwatch day, BirdLife’s annual birdwatching event in Europe. Well, on the beaches of Terschelling there were plenty of birds to watch:

Zaterdag 1 oktober, terwijl ik toevallig op Terschelling met vakantie was, was het Eurobirdwatch dag, het jaarlijkse vogeltel evenement waar tienduizenden vogelliefhebbers in heel europa (trek)vogels gaan tellen. Nou op het strand van Terschelling waren genoeg vogels te zien.

.
DSC_0338 . DSC_0351
.
DSC_0353

Meadow or tree pipit – gras- of boompieper

Meadow pipit, or tree pipit – I can never tell the difference – on the lookout. It soon  became clear why: a bit further down the road I spotted two juvenile pipits in the grass.

Gras- of boompieper – ik weet nooit het verschil – op de uitkijk. Al snel werd duidelijk waarom: een eindje verderop zag in twee jonge piepers in het gras.
DSC_1463 . DSC_1845
.
DSC_1857