Tag: Nikon D7200

Damselflies

After a few hot and sunny days there are lots of damselflies hovering a round the pond. I  love them. Though they are predators of course, they look like funny little aliens.  The first picture is the large red damselfly and the second one of the many blue varieties. Don’t know which one.

Na een paar warme zonnige dagen zie je massa’s waterjuffers bij de vijver. Het zijn natuurlijk roofdiertjes maar ze zien er zo grappig uit met hun ronde oogjes. De eerste foto is een vuurjuffer en de tweede een van de vele blauwe soorten. Geen idee welke.

DSC_1261 . DSC_1276

Advertisements

Bar-tailed godwit – Rosse Grutto

Bartailed godwit in winter feathers, probing the mud of The Waddensea for something to eat. This picture was taken in the Netherlands but many of these birds fly non-stop from their breeding place on the Arctic coast to New Zealand for the winter. That is more than 10.000 km and that takes them about a week!

Rosse grutto in winterkleed zoekend naar voedsel in een drooggevallen stukje waddenzee. Dit exemplaar is gefotografeerd bij Terschelling, maar de meeste van deze vogels vliegen in één keer door van hun broedplaats in Alaska naar hun overwinterplek in Nieuw Zeeland. Dat is ruin 10.000 km en dat doen ze in ongeveer een week!

.

DSC_0496 . DSC_0497
.
DSC_0554

Sparrowhawk – sperwer

Some days you just get lucky. Today a sparrowhawk  chose our rear garden for his picknick – a starling he just catched. It was a rather unpleasant sight at first, when his prey was still alive, but of course I could not get a photo opportunity like this go to waste. Photo’s taken from behind the window.

Vandaag landde een sperwer in one achtertuin om zijn prooi – een spreeuw – op te peuzelen. Eerlijk gezegd was het een akelig gezicht. Vooral toen zijn prooi nog leefde, maar aan de andere kant kon ik zo’n fotomoment natuurlijk niet voorbij laten gaan. Foto’s uiteraard van achter het raam genomen.

.

DSC_0892 . DSC_0898

.
DSC_0925

Winter Dunlin – Bonte Strandloper

When I took these shots an expert told me that they are winter dunlins. I believe him. All those little waders look very much alike to me, especially when they are in winter feathers. Moreover there are at least 10 subspecies of these dunlins, each of which is just a little bit different.

Ik heb me laten vertellen dat dit een bonte strandlopers zijn, maar al die strandlopertjes en pleviertjes lijken verschrikkelijk op elkaar. Zeker als ze in winterkleed zijn. En dan heeft deze soort ook nog 10 ondersoorten, die allemaal nét even iets anders zijn. Dus als iemand denkt het beter te weten, hoor ik het graag.
.

DSC_0183 . DSC_0176

Redwings – Koperwieken

It took a flock of redwing only two days to eat away all the berries of a whole row of rowanberry  trees. Even the berries that had dropped were devoured.

Het kostte een zwerm koperwieken maar twee dagen om een hele rij lijsterbessen leeg te eten. Zelfs de bessen die op de grond gevallen waren werden verorberd.

.
DSC_0803 . DSC_0828b

Long legs – lange benen

The common redshank has wonderful long bright orange legs. While I can understand that it is a good thing for waders to have long legs, I don’t quite understand the bright orange bit. Surely there is a good reason apart from it being pretty?

De tureluur heeft mooie lange, fel oranje poten. Nu kan ik goed begrijpen dat lange poten handig zijn voor een waadvogel maar dat felle oranje snap ik niet zo goed. Toch zal daar  best wel een goed reden voor zijn, behalve dan dat het er leuk uitziet.

.

DSC_0231