Tag: nature

Spring – Lente

It was my intention to start blogging again ‘sometime in spring’. But spring was slow in coming this year. At least here in the Netherlands it has been very cold en windy most of the time.  The animals however were not deterred by a bit of cold. At least for these frogs is was business as usual.

Het was mijn bedoeling ‘ergens in de lente’ weer met bloggen te beginnen.  Maar de lente was dit jaar koud en waaierig en tot nu toe kwam mijn camera nog maar een enkele keer uit de kast. Deze kikkers hadden overigens nergens last van. Voor hen was het business as usual.

DSC03610 . IMG_3205

Advertisements

Violet copper – Blauwe vuurvlinder

I think they are  quite pretty, these  violet coppers (Lycaena helle). These little butterflies have the conservation status ‘near threatened’,but I saw them in abundance in the Belgium Ardennes this spring.

Ik vind het zelf een mooi vlindertje, deze Blauwe Vuurvlinder (Lycaena helle). Ze staan op de rode lijst als ‘kwetsbaar’, maar in de Ardennen zag ik er dit voorjaar nog massa’s vliegen.
.
DSC_5528 . DSC_5529

Stripe-faced dronefly – Puntbijvlieg

This time I am rather certain I have got it right: This is the stripe-faced dronefly or Eristalis nemorum. I know because of  its characteristic behaviour of hovering over a female that is feeding on a flowerhead.

Dit keer weet ik het vrijwel zeker: dit is een puntbijvlieg ofwel een Eristalis nemorum. Dat kun je zien aan het karakteristieke gedrag van het mannetje dat boven een vrouwtje zweeft terwijl zij een bloem bezoekt. Een soort baltsgedrag.
DSC_5651 Sometimes there is some confusion when a bumblebee maneuvers inbetween the two flies. Soms is er enige verwarring wanneer een hommel zich tussen de twee zweefvliegen manoevreert. DSC_5660
The bumblebee though is not impressed and goes on collecting nectar undisturbed.

De hommel is niet onder de indruk en gaat onverstoorbaar verder nectar te verzamelen.
DSC_5671

Eurasian coots update – Meerkoeten update

De coots family of my post of july 29th is still going strong. There are three chicks left and they are growing fast. They can find their own food now, though they are also still being fed. Their metamorphosis is about halfway. Almosts all the red has dissappeared. Soon they will be quite pretty. Soon, but not yet…

De meerkoetenfamilie uit mijn blogje van 29 juni zit nog steeds in de sloot achter ons huis. Er zijn nu nog drie jongen en die groeien voorspoedig. Ze kunnen al aardig zelf voedsel zoeken, hoewel ze ook nog gevoerd worden. Ze zijn al halverwege hun metamorphose. Bijna al het rood is van hun kop verdwenen. Nog even en ze zijn echt mooi. Nog even…
DSC_5575 . DSC_5558
.
DSC_5562

Umbelliferae – schermbloemigen

When you are out with your macrolens and on the lookout for bugs you are always well served by the flowers of the members of the carrotfamily or Umbelliferae. They are always loaded with all kind of flies, bees, hoverflies and all sort of other insects like the sawfly in the first picture.

Als je op stap bent met je macro lens en op zoek bent naar insecten kun je bij schermbloemigen altijd terecht. Je vindt er massa’s vliegen, bijen, zweefvliegen of zoals hier zaagwespen.

DSC_4499
.
I suspect this cranefly landed here by accident as they usually have little interest in flowers. Ik vermoed dat deze langpootmug hier per ongeluk is beland, die hebben anders meestal weinig interesse in bloemen. DSC_4337
.

Looking from a distance these flowers just look a little dirty but when you come closer you find they are covered with little ants.

Van een afstandje zagen deze bloemen er een beetje viezig uit, maar als je dichterbij komt zie je dat ze vol zitten met kleine mieren.
DSC_4364

Meadow or tree pipit – gras- of boompieper

Meadow pipit, or tree pipit – I can never tell the difference – on the lookout. It soon  became clear why: a bit further down the road I spotted two juvenile pipits in the grass.

Gras- of boompieper – ik weet nooit het verschil – op de uitkijk. Al snel werd duidelijk waarom: een eindje verderop zag in twee jonge piepers in het gras.
DSC_1463 . DSC_1845
.
DSC_1857

Frog’s perspective – kikkerperspectief

This frog was sunbathing on the edge of our pond. To take his picture I was going as low on the ground as I could, flat on my belly, so I could see him straight in the eye. It made him look much more impressive than seen from my normal point of view.

Deze kikker zat lekker in het zonnetje  op de rand van onze vijver. Om deze foto te maken ging ik zo laag mogelijk bij de grond, ofwel plat op mijn buik, zodat ik hem recht in zijn ogen kon kijken. Zo zag hij er veel indrukwekkender uit dan vanuit mij normale gezichtspunt.
P1030470 . P1030464