Damselflies

After a few hot and sunny days there are lots of damselflies hovering a round the pond. I  love them. Though they are predators of course, they look like funny little aliens.  The first picture is the large red damselfly and the second one of the many blue varieties. Don’t know which one.

Na een paar warme zonnige dagen zie je massa’s waterjuffers bij de vijver. Het zijn natuurlijk roofdiertjes maar ze zien er zo grappig uit met hun ronde oogjes. De eerste foto is een vuurjuffer en de tweede een van de vele blauwe soorten. Geen idee welke.

DSC_1261 . DSC_1276

Orange tip – Oranjetipje

This orange  tip butterfly was trapped in our greenhouse. After I set him free he rewarded me by posing for me. Or maybe he was stil a bit in shock…

Dit oranjetipje was zo dom de kas in te vliegen waar ik hem moest redden.  Nadat ik hem vrijgelaten had, beloonde hij mij door voor mij te poseren. Of misschien moest hij gewoon nog een  beetje bijkomen van de schrik.

DSC_6030

Cuckooflower – pinksterbloem

I have been extremely busy these last few months and did not have any time to go out taking pictures. However one of the rare sunny days in april when I walked into my own back yard and saw all those bugs visiting the cuckooflowers I could not resist and grabbed my camera.

Ik heb het extreem druk gehad de laatste maanden en had absoluut geen tijd om te fotograferen, maar toen ik op één van die zeldzame zonnige dagen de achtertuin in liep en al die insecten druk bezig zag op de pinksterbloemen kon ik het natuurlijk niet laten mijn camera te pakken.

DSC_5426 . DSC_0488

Ivy – klimop

Ivy is by far the most gratifying plant in our garden. It flowers from the end of august till far in october, when it is about the only plant left where  insects can still find  nectar and pollen. Every day it is swarmed with flies, hoverflies, all  kind of bees, wasps, butterflies etc. etc.

 

De klimop is verreweg de meest dankbare plant in onze tuin. Hij bloeit vanaf eind augustus tot ver in october en is dan de enige plant waar nog nectar en stuifmeel te vinden is voor de insecten. Hij is elke dat vergeven van de vliegen, zweefvliegen, allerlei soorten bijen, wespen, vlinders etc. etc.

.

 

  photo DSC_8333_zpsg3jtyyfy.jpg
.
 photo DSC_8343_zpsuohz1uzd.jpg
.
 photo DSC_5799_zpszrbxvhov.jpg

Among the grasses – tussen het gras

Sometimes, when I am on the hunt for insects to photograph, I just cower in the field and stare hard at the vegetarion and soon enough i see all kinds of strange creatures crawling up en down the stems. There is a whole miniature world out there among the grasses

Soms als ik op zoek ben naar insecten om te fotograferen hurk ik gewoon tussen het hoge gras kijk goed naar alle stengels en al gauw zie ik dan van alles langs de sprietjes kruipen. Er is daar een hele miniatuur wereld tussen het gras.

 
 photo DSC_0805_zpszvovuzr1.jpg
.
 photo DSC_1061_zpsov81k3of.jpg

Stripe-faced dronefly – Puntbijvlieg

This time I am rather certain I have got it right: This is the stripe-faced dronefly or Eristalis nemorum. I know because of  its characteristic behaviour of hovering over a female that is feeding on a flowerhead.

Dit keer weet ik het vrijwel zeker: dit is een puntbijvlieg ofwel een Eristalis nemorum. Dat kun je zien aan het karakteristieke gedrag van het mannetje dat boven een vrouwtje zweeft terwijl zij een bloem bezoekt. Een soort baltsgedrag.
 photo DSC_5651_zpsgz5y1vjv.jpg

Sometimes there is some confusion when a bumblebee maneuvers inbetween the two flies.
Soms is er enige verwarring wanneer een hommel zich tussen de twee zweefvliegen manoevreert.
 photo DSC_5660_zpsq6e05yyd.jpg
The bumblebee though is not impressed and goes on collecting nectar undisturbed.

De hommel is niet onder de indruk en gaat onverstoorbaar verder nectar te verzamelen.
 photo DSC_5671_zpsvcgaq3bm.jpg

Grasshoppers – Sprinkhanen

At least I think those are grasshoppers rather than crickets. I learned that the ones with short antennae are the grasshoppers and the ones with long antennae are crickets, except when they are green. The green ones are always grasshoppers. Crickets are never green.
All pictures shot in may in Northern France.

Edit: According to the very knowledgable Pete Hillman the one in the last picture is a cricket after all. It is  called long-winged conehead (conocephalus discolor) and you can read all about it in Pete’s blog Pete Hillman’s Nature Photography.

Tenminste, ik denkt dat dit sprinkhanen zijn en geen krekels. Ik heb ergens gelezen dat sprinkhanen korte antennes hebben en krekels lange. Behalve wanneer het om een groen exemplaar gaat, dan is het altijd een sprinkhaan. Krekels zijn nooit groen.
Alle foto’s zijn in mei genomen in Noordfrankrijk.

Edit: Volgens deskundige Pete Hillman  is die in de laatste foto toch een krekel. Het een ‘gewoon spitskopje’ (conocephalus discolor). Je kunt er alles over lezen in Pete’s weblog Pete Hillman’s Nature Photography.
 photo DSC_6864_zpsexxvcise.jpg.
 photo DSC_6380_zpsu9bmcygb.jpg.
 photo DSC_5955_zps5eotpsjl.jpg

 photo DSC_6381_zpsisn2b0wh.jpg